Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2013 (civiel recht)

11 februari 2014
 
De Hoge Raad heeft in 2013 een aantal belangwekkende arresten voor de vastgoedpraktijk gewezen. In deze kroniek in Vastgoed Fiscaal & Civiel geven Jan Hockx en Reint Bolhuis een overzicht. Het gaat om uitspraken inzake de koop van onroerende zaken (waaronder de Vormerkung), appartementsrechten en de reikwijdte van het recht van hypotheek. Daarnaast om uitspraken inzake huurrechtkwesties zoals tussentijdse aanpassing van de huurprijs en de waarde van garanties bij het faillissement van de huurder. Voorts wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de op 1 januari 2014 ingetreden Warmtewet.