Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2012

19 februari 2013
 
​​In 2012 heeft de Hoge Raad voor de vastgoedpraktijk relevante arresten gewezen. In Vastgoed Fiscaal & Civiel (jaargang 18, februari 2013) staan Jan Hockx en Martin Guerand stil bij een aantal civielrechtelijke zaken, een aantal huurrechtkwesties en het wetsvoorstel executoriale verkoop onroerende zaken. De bijdrage begint met een bijzondere wijze van eigendomsverkrijging, namelijk die krachtens exctinctieve verjaring.