Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2011 (civiel recht)

2 februari 2012
 
In de bijlage rechts vindt u een bloemlezing van door de Hoge Raad gewezen arresten die van belang zijn voor de vastgoedpraktijk. Het gaat om uitspraken inzake: (koop van vastgoed, zowel vrijwillige als gedwongen executie (ver)koop en hoe om te gaan met de verkoopopbrengst) en huurrechtkwesties.

 

Ook wordt aandacht besteed aan de reactie van de minister op het rapport Evaluatie Wet koop onroerende zaken, aan de Wet informatieplicht derdengeldenrekening notariaat, aan de Wet inake gemeentelijke inmenging bij V.v.E.'s en aan de criteria voor financiering particuliere erfpacht.