Juridische vormgeving van initiatieven ter voorkoming van tijdelijke winkelleegstand

22 december 2013
 
Sinds de economische recessie neemt de leegstand in het Nederlandse winkelvastgoed alleen maar toe. Voor eigenaars van winkels is het zaak deze leegstand aan te pakken, bijvoorbeeld door het gebruik van popup stores. Maar hoe geeft een eigenaar deze nieuwe initiatieven juridisch vorm? Dit artikel van Dagmar de Waal en Michiel de Wit in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, beschrijft de meest voorkomende manieren waarop een eigenaar dat kan doen waarbij tevens relevante jurisprudentie wordt behandeld.