Juridische fusie en rechtsbescherming

10 oktober 2007
 

Op 27 augustus 2007 deed de Voorzieningenrechter te Rotterdam uitspraak in het geschil tussen Mittal Steel Company & Arcelor enerzijds en de de minderheidsaandeelhouders van Arcelors anderzijds, over de voorgenomen juridische fusie van Mittal & Arcelor en de mogelijke structuurwijziging van deze fusie.

 

Deze uitspraak en toelichting werden gepubliceerd in Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2007, afl.10.