Jaarrekeningprocedure - Spyker

15 april 2008
 

Is de AFM ontvankelijk? Is sprake van zodanig ernstige tekortkomingen dat de jaarrekening niet voldoet aan de wet?

 

De Ondernemingskamer van het Hof te Amsterdam doet uitspraak inzake de geldigheid van de jaarrekening 2006 van Spyker Cars N.V.  De AFM acht de jaarrekening ongeldig. Spyker stelt dat de AFM niet-ontvankelijk is. 

 

Wie in het gelijk wordt gesteld kunt u lezen in het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2008 afl. 3.