Is aannemer gerechtigd wijzigingen in definitief ontwerp zonder toestemming van opdrachtgever uit te voeren?

8 april 2015
 
De kwestie betreft een geschil tussen opdrachtgever en aannemer onder vigeur van de UAV-GC 2005. In de basisovereenkomst is vastgelegd dat het plan van aanpak, onderdeel van de door aannemer gedane aanbieding, wordt beschouwd als een voorlopig ontwerp dat door aannemer verder moet worden uitgewerkt in een definitief ontwerp en vervolgens een uitvoeringsontwerp. Aannemer voert wijzigingen uit in het definitief ontwerp ten opzichte van het voorlopig ontwerp. Is aannemer gerechtigd deze wijzigingen zonder toestemming van opdrachtgever uit te voeren? Uitleg van paragraaf 15 UAVGC 2005 en de daarin opgenomen begrippen toetsen en acceptatie.