Inspraak winstbestemming schrikt buitenlandse concerns af

6 mei 1997
 

De Tweede Kamer buigt zich op dit moment over een wetsvoorstel van minister Melkert voor een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden. De vergaande bevoegdheden van werknemers houden de gemoederen bezig. Nu hebben de PvdA en D66 een aantal wijzigingen voorgesteld waarmee de drempel om zich in Nederland te vestigen voor buitenlanse ondernemers wordt verhoogd.

 

In de hierbij gevoegde publicatie bespreekt Luc Habets de consequenties van deze wijzigingsvoorstellen.