Indeplaatsstelling - van dwingend naar semi dwingend recht?

1 maart 2011
 
Mede door de ruime toepassing van het recht tot indeplaatsstelling worden grote overnames door het landelijk filiaalbedrijf gerealiseerd en domineren dergelijke formules het straatbeeld. De indeplaatsstelling vormt een aanzienlijke inbreuk op de contractsvrijheid. Daardoor heeft een verhuurder minder grip op zijn oorspronkelijke contractspartij en de door hem gewenste branchering. Het is de vraag of dit wenselijk is en of er mogelijkheden zijn om dit patroon te doorbreken. de ruime toepassing van het recht tot indeplaatsstelling worden grote overnames door het landelijk filiaalbedrijf gerealiseerd en domineren dergelijke formules het straatbeeld. De indeplaatsstelling vormt een aanzienlijke inbreuk op de contractsvrijheid. Daardoor heeft een verhuurder minder grip op zijn oorspronkelijke contractspartij en de door hem gewenste branchering. Het is de vraag of dit wenselijk is en of er mogelijkheden zijn om dit patroon te doorbreken.
 
In de bijlage vindt u het artikel van Tomas Steenmetser en Anouk Sinnige dat werd geplaatst in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte van maart 2011.