Incentives in het huurrecht

21 juni 2012
 

Onlangs heeft de AFM zich uitgelaten over de rol van incentives op de waardering van vastgoed. Zij maakte bekend dat zij eigenaren van commercieel vastgoed gaat verplichten om incentives die de waardering van vastgoed kunnen beinvloeden in het jaarverslag op te nemen.

 

In het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in HIP van juni 2012, wordt gekeken naar het 'wat hoe en waarom' van huurincentives en worden de drie in de praktijk meest voorkomende huurincentives beschreven, waarbij tevens relevante jurisprudentie over incentives wordt behandeld.