In het gelijkgesteld en toch veroordeeld in de proceskosten?

18 juni 2015
 
​Enkele maanden geleden heeft de voorzieningsrechter van de Rechtbank Limburg in een kortgedingvonnis de eiseres in die procedure veroordeeld tot betaling van een groot deel van de proceskosten, ondanks dat alle gevraagde voorzieningen volledig werden toegewezen. In deze bijdrage gaat Vincent Boumans in op de vraag of er een wettelijke grondslag is voor dit oordeel. Indien dat het geval is, dienen huurder en verhuurder er rekening mee te houden dat zij mogelijk het risico lopen in de proceskosten te worden veroordeeld indien zijn een kort geding aanhangig maken bij de voorzieningsrechter, waar het ook mogelijk is om het kortgeding aanhangig te maken bij de kantonrechter.