Huurprijs woonruimte straks mede bepaald door locatie

16 april 2015
 
​Tot voor kort waren zaken als oppervlakte en voorzieningen de voornaamste criteria voor het bepalen van de huurprijs van niet-geliberaliseerde woonruimte. Locatie speelde al enigszins een rol bij de puntentelling, maar de gewildheid en de locatie van de woning werden niet meegewogen. Hier komt verandering in door invoering van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). 
 
Verschillende onderdelen van het Besluit huurprijzen woonruimte zoals woonomgeving en waardering woning in schaarstegebied geven al wel gewicht aan de locatie van de huurwoning, maar de koppeling wordt in de toekomst nog harder. Naar verwachting zal per oktober 2015 het huidige systeem plaatsmaken voor een nieuw systeem, het Woningwaarderingsstelsel (WWS), waarbij de WOZ-waarde het aantal punten bepaalt.
 
Het WWS brengt in het kort de volgende veranderingen met zich mee:
• De WOZ-waarde weegt voor zo'n 25% mee bij de puntentelling.
• De puntentelling vindt deels plaats op basis van: 
     - de WOZ-waarde per vierkante meter en
     - de absolute WOZ-waarde van de woning.
• De laatste, meest actuele WOZ-waarde is bepalend.
 
Voor woningen met een hele lage WOZ-waarde of woningen waarvan de WOZ-waarde ontbreekt, geldt een ondergrens van EUR 40.000,-.
Het doel van de maatregelen is het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. De gedachte is dat door de lokale marktsituatie mee te laten wegen in de vaststelling van de huurprijs voor niet-geliberaliseerde woonruimte, het aantrekkelijk wordt om te investeren in nieuwe huurwoningen.
 
De consequentie van het nieuwe WWS is dat huurders weer belang krijgen bij de WOZ-beschikking. Door de afschaffing van de OZB voor gebruikers in 2006 hadden huurders dat niet meer en met de aanpassing van het WWS straks weer wel. De huurprijsgeschillen zouden in de toekomst niet alleen voor de huurcommissie maar ook bij de belastingrechter uitgevochten kunnen worden.
 
Overigens blijft het systeem in stand, waarbij de minister jaarlijks het wettelijk percentage vaststelt waarmee de huurprijs verhoogd kan worden.