Huur en faillissement - opleveringsverplichting niet langer boedelschuld bij opzegging van de huurovereenkomst door de curator

22 juni 2013
 
​Als een huurder failleert hebben zowel de verhuurder als de curator de mogelijkheid om de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Faillissementswet op korte termijn op te zeggen. Tot voor kort gold dat indien de huurovereenkomst door de curator werd opgezegd, de opleveringsverplichting een boedelschuld was. Door een recente uitspraak van de Hoge Raad, geldt dit niet langer.