Horeca op landgoederen: food for thought

9 juli 2012
 
Meer en meer is het voor landgoederen noodzakelijk additionele inkomsten te verkrijgen door middel van diverse activiteiten. Veel landgoederen bieden al mogelijkheden voor al dan niet gecaterde (trouw)feesten en (zakelijke) partijen, rondleidingen, concerten en fairs. Maar steeds vaker valt de keus op het exploiteren van een restaurant-café. Vanwege de unieke en specifieke omstandigheden op een landgoed en de strikte (huur)wetgeving is alertheid vereist bij de eigenaaar.
 
Het hierbij gevoegde artikel gaat in op diverse huurrechtelijke aspecten van een restaurant-café voor de landgoedeigenaar.