Hoe zit het met het nieuwe arbeidsrecht?

29 september 2015
 

Door de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Per 1 juli 2015 zijn de gevolgen voor het ontslagrecht van kracht. In 2016 zullen wijzigingen worden doorgevoerd in het sociale zekerheidsrecht.

 

Annejet schreef, samen met mr. P.A. Hogewind-Wolters, een boek over de nieuwste ontwikkelingen. Hierin komen alle relevante facetten van het 'nieuwe' arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht aan bod. Het boek is geschreven voor de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk. Overgangsrecht, lagere regelgeving en relevante jurisprudentie is – waar van toepassing – in de tekst verwerkt.

 

Het boek is onderverdeeld in 10 thema's, te weten: de arbeidsovereenkomst, aangaan/wijzigen van de arbeidsovereenkomst, overgang van onderneming, faillissement/insolventie, collectieve arbeidsovereenkomst, medezeggenschap, arbeidsprocesrecht en mediation en sociale zekerheid.

 

Ruim 100 onderwerpen komen aan bod, vergezeld van praktische tips, aandachtspunten en stappenplannen. De kern van elk onderwerp is samengevat in maximaal twee pagina's. Binnen de onderwerpen is rekening gehouden met (toekomstige) wetswijzigingen door de WWZ. In de bijlagen zijn vier schema's opgenomen waarin respectievelijk het systeem van ontslagrecht, opzegging zonder instemming, opzegging met toestemming en ontbinding is uitgetekend.

 

Meer informatie vindt u op de Meer informatie vindt u op de website van SDU.