Hoe omgaan met een geschil

1 november 2010
 
Uw opdrachtgever en u verschillen van mening over de uitgevoerde werkzaamheden en uw opdrachtgever weigert te betalen. U denkt dat u gelijk heeft, maar uw opdrachtgever denkt dat ook. Wat begint als een kleine onenigheid, kan uitlopen tot een geschil. Hoe komt u met uw opdrachtgever tot een oplossing?
In dit artikel behandelt Marc Houweling 'Hoe omgaan met een geschil'.