Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

11 april 2018
 

Zoals eerder in het regeerakkoord is aangekondigd, komen er maatregelen ten aanzien van de huidige wetgeving op het terrein van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de Werkloosheidswet (WW). Het kabinet zet met een breed pakket aan maatregelen in op het verkleinen van de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid.

Beoogd wordt onder meer te bereiken dat meer werknemers aan de slag kunnen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het zogeheten wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans is thans in internetconsultatie.

De minister is voornemens het wetsvoorstel vóór de zomer naar de Raad van State te sturen, waarna de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel zal buigen. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

Klik rechts op de buttons om de belangrijkste ontwikkelingen te downloaden.