Het nieuwe huurrecht (artikel 7.4)

7 juli 2003
 
De herziening van het huurrecht is grondig voorbereid, maar heeft door allerlei perikelen lang  (acht jaar) op zich laten wachten. Een belangrijke doelstelling voor het nieuwe huurrecht was om te komen tot een helder en inzichtelijk huurstelsel.
 
Lees hier de publicatie van Tomas Steenmetser en Marlies Sloot waarin zij stellen dat het nieuwe huurrecht in het algemeen een vooruitgang is voor de rechtzoekende.