Het nieuwe Bouwbesluit 2012 toegelicht

22 mei 2012
 

Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. In dit Bouwbesluit staan regels voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Alle partijen die met vastgoed te maken hebben, zowel eigenaren als huurders, zullen op enig moment met dit besluit te maken krijgen.

 

In het hierbij gevoegde artikel van Aike Kamphuis, dat werd gepubliceerd in het Tijdschrift Huurrecht in Praktijk van mei 2012 wordt nader op de inhoud ingegaan.