Het exploitatieplan: ontwikkelingen in rechtspraak en praktijk (formele aspecten)

18 mei 2012
 

Met afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, de ‘Grondexploitatiewet’, heeft de wetgever per 1 juli 2008 gemeenten een goed werkend publiekrechtelijk kostenverhaalsinstrument willen bieden: het exploitatieplan. Het bestaande instrumentarium schoot volgens de regering tekort. De (rechts)praktijk heeft nu bijna vier jaar ervaring met de nieuwe planfiguur die het publiekrechtelijk afdwingen van kostenverhaal mogelijk maakt.

 

 

In een artikel in tijdschrift Vastgoedrecht van mei 2012 maakt Coen Geerdes de balans op en wordt beoordeeld of het exploitatieplan inderdaad een voor de praktijk goed werkend en hanteerbaar kostenverhaalsinstrument is geworden. Gekeken wordt naar zowel ontwikkelingen in jurisprudentie als praktijk. In deze bijdrage worden de meer formele (procedurele) aspecten besproken, in de volgende uitgave van Vastgoedrecht worden de meer materiële aspecten bekeken.