Het energielabel

17 april 2015
 
In een nieuw artikel van Jan Hockx en Reint Bolhuis in Vastgoed Fiscaal & Civiel wordt ingegaan op (de aanloop tot) het huidige energielabel. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de Europese richtlijn en, kort, op het Besluit energieprestatie gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen. Aansluitend wordt de huidige regeling van het energielabel besproken, waarbij ook wordt ingegaan op de mogelijkheid tot het opleggen van sancties. Er wordt afgesloten met een conclusie.