Het einde van de cao

11 juni 2013
 

In deze bijdrage van Alwin Stege in 'Arbeidsrecht - Maandblad voor de praktijk' staat de vraag centraal of het mogelijk is bij cao te bepalen dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tijdens een caoloze periode voor de derde maal is verlengd, en die mitsdien op grond van art. 7:668a lid 1 onder b BW in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geconverteerd, toch een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gebleven.

 

Alwin beantwoordt de vraag specifiek in de context van de huidige cao voor het Horeca- en het aanverwante bedrijf (hierna: ‘de cao Horeca’).