Het concurrentiebeding in de beëindigingsovereenkomst

14 april 2017
 
Het is dagelijkse kost in de arbeidsrechtpraktijk: het sluiten van overeenkomsten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In de beëindigingsovereenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt. De beëindigingsovereenkomst ziet uiteraard op de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de beëindigingsvergoeding, maar vaak ook op een concurrentie- en/of relatiebeding. Download het volledige artikel hiernaast.