Herziening wetgeving trustkantoren

8 juni 2016
 

Op 2 mei 2016 is de internetconsultatie gestart voor de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018. Het concept wetsvoorstel stelt een verdergaande regulering van trustkantoren voor. Dit is vooral op het gebied van de normen waar trustkantoren aan moeten voldoen. Daarnaast worden ook de handhavingbevoegdheden van de toezichthouder uitgebreid. Wat er gaat veranderen met dit wetsvoorstel is samengevat door Charles Destrée en Bas Zandvliet. Download de pdf voor het artikel.