Handelen namens een vennootschap in oprichting; even scherp zijn (en blijven)

7 juli 2008
 

Handelen namens een vennootschap in oprichting is een weerbarstig leerstuk(je), neergelegd in de art.2:93 en 2:203 BW en relevante rechtspraak.

 

In de hierbij gevoegde bijdrage van Timo Jansen die werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk van juli 2008 wordt de regeling behandeld, mede aan de hand van een aantal recente uitspraken van lagere rechters.

 

Wanneer men namens een vernnootschap in oprichting handelt, is scherpte vereist, zo blijkt. Niet alleen om het beoogde rechtsgevolg (binding van de vennootschap na oprichting) te realiseren, maar ook om zichzelf van aansprakelijkheid te bevrijden nadat de vennootschap is opgericht.