Haagse huisjes vissen achter het net

4 december 2015
 
Bij het gebruikmaken van een publiekrechtelijke regeling is de concessie een populair begrip. Over het rechtskarakter van de concessie is in de loop der tijd verschillend geoordeeld; soms werd het gekwalificeerd als een privaatrechtelijke overeenkomst, dan weer vond men dat het een publiekrechtelijk besluit betrof. Zodra een concessie berust op een rechtstreekse wettelijke grondslag, dan is het rechtskarakter daarvan louter publiekrechtelijk van aard. Hierover ging het arrest Lieshout c.s./Gemeente Den Haag, ook wel het “Vishuisjesarrest” genoemd.[1] Hierbij vindt u het artikel van Michiel de Wit dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk ("HIP") van november 2015. Download de pdf voor het hele artikel.