Grote bouwprojecten niet in gevaar

30 juli 2009
 
Als het aan de voorzieningenrechter van Utrecht ligt, kan op basis van een onder de oude Wet op de ruimtelijke ordening verleende vrijstelling gewoon een bouwvergunning worden verleend, ook als deze pas onder de per 1 juli 2008 in werking getreden nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) wordt aangevraagd. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelde op 22 april nog anders (FD 23 juli, in Recht en belastingen: 'Grote bouwprojecten dreigen te stranden'), maar daarvan is op 17 juli afstand genomen. Wat is er aan de hand?

Het gehele artikel zoals gepubliceerd in het FD van 30.07.2009 kunt u hier downloaden.