Geen rechtsgevolg harmonisatie reiskostenvergoeding na overgang van onderneming

8 mei 2014
 
​De uitspraak van de kantonrechter Middelburg illustreert dat harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na een overgang van onderneming in de praktijk complex is. De enkele wens van een werkgever tot harmonisatie biedt onvoldoende grond om de rechtsbescherming van een werknemer op basis van overgang van onderneming opzij te zetten.
 
In deze uitspraak betreft het de vordering van een werknemer die per 1 januari 2011 op basis van overgang van onderneming van rechtswege in dienst is getreden bij de huidige werkgever. Deze werkgever betaalde gedurende vier maanden na de overgang dezelfde reiskostenvergoeding (€ 468,-), maar werkgever wenste vervolgens deze vergoeding in lijn te brengen met het maximum zoals genoemd in zijn  eigen arbeidsvoorwaardenregeling (€ 210,08). In dit kader heeft de werknemer op 27 mei 2011 een nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekend (met terugwerkende kracht vanaf de datum van overgang), waarin de arbeidsvoorwaardenregeling van werkgever van toepassing is verklaard.
 
De kantonrechter oordeelt dat de nieuwe arbeidsovereenkomst geen rechtsgevolg heeft ten aanzien van de wijziging van de reiskostenvergoeding. De rechtsbescherming van een werknemer op basis van overgang van onderneming is namelijk van openbare orde, waardoor een werknemer geen afstand heeft kunnen doen van zijn recht op de hogere reiskostenvergoeding.