Geen noodzaak voor verdergaande wettelijke huurbescherming in geval van renovaties

2 maart 2010
 

KAMERVRAGEN

Bescherming van de huurder tijdens renovaties is onderwerp van het politieke debat. SP, PvdA en diverse huurdersorganisaties vinden dat de kleine ondernemer beter moet worden beschermd. Na renovatie stijgen de huren dikwijls en vertrekken veel ondernemers uit hun buurt. Of hun kleine winkels zijn vervangen door grote units.

 

Sinds 2003 is het wettelijk mogelijk huurovereenkomsten op te zeggen om renovatie mogelijk te maken. Volgens huurdersorganisaties maken verhuurders hier veelvuldig gebruik  van om na de renovatie aanzienlijk hogere huren te vragen. Hieraan zou een maximum moeten worden gekoppeld.

 

In het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte kunt u meer lezen over dit onderwerp.