Geconstateerd gebrek bij koop van vastgoed; tijdig geprotesteerd?

6 februari 2015
 
Indien een koper van vastgoed zijn verkoper aanspreekt op een gebrek in de zaak zal de verkoper vaak het verweer willen voeren dat hierover te laat is geklaagd. Een recent arrest van de Hoge Raad bevat een soort spoorboekje voor procederende partijen over de stelplicht en bewijslast ten aanzien van dit verweer. Daarmee wordt een eind gemaakt aan verwarring naar aanleiding van een eerder arrest; bij discussies over de klachtplicht ligt de bewijslast deels bij de koper en deels bij de verkoper. Voor beide partijen zijn er valkuilen. Download de pdf hiernaast voor meer informatie over het spoorboekje en de valkuilen.