Functiewijziging pas na doorlopen van verbetertraject

5 november 2013
 
Onlangs heeft het Gerechtshof Den Bosch de vordering van een werknemer toegewezen om te worden tewerkgesteld in zijn oude functie, nadat hij was teruggeplaatst naar een lagere functiegroep.
 
Allereerst toetst het hof of is voldaan aan de voorwaarden van het arrest Stoof/Mammoet, zodat moet worden onderzocht (1) of de werkgever als goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van het voorstel en (2) of het voorstel, alle omstandigheden in aanmerking nemend, redelijk is. Naar het oordeel van het hof had de werkgever in dit geval geen aanleiding tot het doen van een voorstel tot wijziging. Uit de beoordelingen blijkt weliswaar van specifieke aandachtspunten met betrekking tot het functioneren van de werknemer, maar niet blijkt hieruit dat tijdens de beoordelings- of ontwikkelgesprekken duidelijke afspraken zijn gemaakt over het verbeteren van deze punten.
 
De stellingen van de werkgever dat de werknemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om opleidingen te volgen en evenmin andere door de werkgever aangeboden middelen heeft benut om te werken aan zijn verbeterpunten, deden hier niet aan af. Inderdaad is gebleken dat aan de werknemer mogelijkheden zijn geboden om te werken aan zijn 'leer- en ontwikkelpunten', maar hieruit blijkt niet dat de urgentie van verbetering is benadrukt, dat in dat verband afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop aan verbetering diende te worden gewerkt en binnen welk tijdstraject verbetering diende te worden gerealiseerd.
 
Dit klemt temeer, nu het functioneren van de werknemer over de periode 2007 tot en met 2011 is beoordeeld als ‘goed’ tot 'zeer goed'. Het verweer van de werkgever dat de werknemer de functiewijziging had geaccepteerd en de functiewijziging onder het instructierecht van artikel 7:660 BW viel, werd verworpen.
 
Lees hier de volledige uitspraak.