Fraude en de grenzen van zorgvuldig onderzoek

1 februari 2012
 
Een werkgever die vermoedt dat een werknemer zich schuldig maakt aan fraude, zal dit willen onderzoeken.
 
In het hierbij gevoegde artikel behandelen Frank ter Huurne en Mark Keuss het begrip "fraude"en gaan zij in op de wettelijke kaders waarbinnen een werkgever bij een onderzoek naar mogelijke fraude zou moeten opereren. Hierbij gaan zij eveneens in op de regels die gelden voor een door de werkgever ingeschakeld recherchebureau. Daarna onderzoeken zij hoe rechters omgaan met de wijze waarop werkgevers onderzoek naar fraude hebben verricht en het toetsingskader voor ontbindingsverzoeken wegens fraude.
 
Het artikel werd gepubliceerd in TAP, nummer 1 van februari 2012.