Faillissement in zicht?

20 april 2009
 

Wie mag ik betalen?

In tijden van “slow cash flow” krijgen veel ondernemers te maken met de situatie dat er onvoldoende liquide middelen zijn om alle crediteuren van de onderneming op tijd te betalen. Zij staan daarbij telkens voor de keuze welke rekeningen als eerste moeten worden voldaan en welke rekeningen vooruit kunnen worden geschoven.
 
Deze, in beginsel vrije keuze, is niet langer (geheel) vrij op het moment dat de onderneming op een faillissement afstevent. Zo oordeelde de rechtbank Amsterdam enige tijd geleden dat een bestuurder onrechtmatig had gehandeld door, in het zicht van faillissement, af te lossen op een rekening-courantkrediet van de onderneming, waarvoor hij zich persoonlijk borg had gesteld.