Extra inkomensafhankelijke huurverhoging: update

28 juni 2012
 
In de nieuwsbrief van april 2012 informeerden wij u over de extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen. Deze huurverhoging zou aanvankelijk per 1 juli 2012 ingaan, maar is inmiddels uitgesteld. Verder komt er voor de lagere middeninkomens een extra huurverhoging.
 
In het hierbij gevoegde artikel vindt u de laatste update met de reactie van de Eerste kamer en de afspraken in het Lente-akkoord.
 
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Schie, partner huurrecht.