Enquêterecht in joint venture verhoudingen

11 december 2006
 

De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam deed op 12 juli 2006 uitspraak in het geschil tussen joint venture partners omtrent de reikwijdte en doelstelling van de joint venture. Is de Ondernemingskamer bevoegd en in welke mate is maatgevend of de meningsverschillen tussen de partnmers zijn te kwalificeren als verbintenisrechtelijk van aard? Welke onmiddellijke voorzieningen lenen zich voor het ingrijpen door de Ondernemingskamer in de joint venture verhoudingen?

 

Het hierbij gevoegde artikel werd gepubliceerd in Rechtspraak Ondernemingsrecht 2007, afl. 1.