Enquêterecht en inrichting verzoekschrift

16 juni 2008
 
De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam deed op 5 maart 2008  uitspraak inzake Enquêterecht en Ontvankelijkheid.
 
Komt aan echtgenoten gehuwd in algehele gemeenschap van goederen, van wie de ene echtgenoot geldt als geregistreerd enig aandeelhouder, beiden afzonderlijk het recht van enquête toe?
Dient de OK zich niet ontvankelijk te verklaren, omdat het verzoekschrift zich richt tegen de andere echtgenoot als verweerder en de inhoud van het verzoekschrift rechtstreeks de gedragingen van die andere echtgenoot tot voorwerp heeft? Moet de OK zich niet-ontvankelijk verklaren indien een geschil feitelijk de scheiding en deling van de huwelijksgoederengemeenschap betreft en de scheiding en deling door benoeming van een onafhankeIijke deskundige kan worden afgewikkeld?
 
Rechts op deze pagina vindt u een verslag en toelichting op dit vraagstuk.
​​