Einde verkorting fictieve opzegtermijn na pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst

11 maart 2013
 

Op 1 januari 2013 is de Wet vereenvoudiging regelingen UWV in werking getreden. Deze wet regelt onder meer dat er bij de berekening van de fictieve opzegtermijn na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter geen forfaitaire aftrek van één maand meer geldt. De wet geldt voor ontbindingsverzoeken ingediend vanaf 1 januari 2013. Voor daarvoor ingediende ontbindingsverzoeken geldt nog wel de forfaitaire korting van één maand bij de berekening van de fictieve opzegtermijn.

 

Het gehele artikel vindt u in de pdf rechts op deze pagina.​