Eigendomsvoorbehoud

15 november 2013
 

In het Maandblad voor Vermogensrecht verscheen kort geleden een interessante bijdrage van de hand van Scheltema over de vraag in hoeverre overdracht en verpanding van ‘eigendom onder opschortende voorwaarde’ mogelijk zijn. De vraag dus of een koper die onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen en om die reden slechts een eigendomsverwachting heeft verworven, direct, goederenrechtelijk over die verwachting kan beschikken. Die vraag is met name relevant in een scenario waarin de eerste koper (die onder eigendomsvoorbehoud geleverd kreeg) direct beschikt over zijn verwachtingsrecht en vervolgens failliet gaat.

 

In dit artikel gaat Reinout Wibier verder in op eigendomsvoorbehoud en de overdraagbaarheid en verpandbaarheid van ‘voorwaardelijke eigendom’ (zie bijlage).