Een nieuw onderkomen voor Lexence

2 februari 2015
 
‘De beschikbaarheid van Infinity kwam op het juiste moment’
 
Begin 2016 verhuist Lexence naar het karakteristieke en transparante Infinity langs de A10 in Amsterdam, het voormalig hoofdkantoor van ING. Wat is het verhaal achter deze beslissing? Past dit nieuwe pand bij Lexence en wat biedt het relaties en cliënten? We spraken Peter Reinders, managing partner van Lexence, uitgebreid over de aanstaande verhuizing.
 
Peter: ‘De gedachte aan een nieuw onderkomen ontstond eigenlijk al een aantal jaar geleden, toen we merkten dat we uit het bestaande kantoor begonnen te groeien. We zijn in het Anrooygebouw gestart met twee etages met het recht om etages bij te huren, indien beschikbaar. Al snel kwam er een derde etage bij, een vierde, en zo kwam uiteindelijk het einde van de vrije ruimte al snel in zicht.’
 
Voordat Lexence op zoek ging naar een nieuw onderkomen, hebben ze een pas op de plaats gemaakt. Ze wilden eerst hun gedachten vormen: waar staat Lexence voor en hoe moet dat terugkomen in de huisvesting? Peter: ‘Er kwamen toen een paar belangrijke elementen naar voren. Allereerst wilden we een locatie waar we gemakkelijk vindbaar zijn. Daarnaast moest het gebouw transparant zijn. Een andere belangrijke voorwaarde was dat we het ‘andere werken’ – het werken in teams, met meer interactie – wilden ondersteunen middels de nieuwe locatie. We hebben bewust niet voor één grote open ruimte gekozen. We merken dat mensen aan hun eigen werkplek hechten. Bovendien is een groot deel van ons werk kennisintensief en dat vraagt om concentratie. Wel wilden we ontmoetingen stimuleren en voldoende teamaccommodaties aanbieden. Ook wilden we graag een duurzaam en karakteristiek pand; iets dat zou passen bij de uitstraling van Lexence.’
 
Bewuste keuze voor bestaande bouw
Lexence bracht vervolgens de markt in kaart. Er stonden destijds veel panden leeg, maar geen van de gebouwen voldeed. Peter: ‘Ze stonden op de verkeerde plek, ze waren niet transparant genoeg, of ze waren niet goed indeelbaar. Ook rees bij ons steeds meer het besef: we willen geen nieuwbouw. Vanaf dat moment verschoof onze blik naar herontwikkeling, en dat zijn we gaan zoeken. Juist op dat moment kregen we lucht van het vrijkomen van dit gebouw, Infinity, waarin meerdere nieuwe huurders zullen plaatsnemen (multi tenant). Het voldeed aan al onze voorwaarden: het is bestaande bouw, energiezuinig, iconisch en het is een verantwoorde transactie.‘
 
Dat Lexence in Amsterdam zou blijven, stond overigens al vast. Hoewel ze nationaal opereren en een internationaal netwerk hebben, hebben ze heel bewust besloten dat ze in Nederland één kantoor op één locatie houden. Peter: ‘Amsterdam past bij ons, bij onze cliënten en bij het jonge talent dat we aantrekken. Het is een mooie plek om te wonen, te werken en jezelf te ontwikkelen. Lexence is in haar jonge geschiedenis altijd al anders geweest dan andere kantoren. We staan dicht bij onze cliënten, zijn gespecialiseerd in vastgoed- en ondernemingsrecht, werken met relatief kleine teams en hebben bewust gekozen voor een andere bestuursvorm. Het past bij ons om ook in een afwijkend gebouw te gaan zitten. Het is niet alleen een platform voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook een bestendiging van het anders-zijn, net zoals we positief afwijken in onze communicatie-uitingen, in onze radiocommercials etc. We willen niet alles voor iedereen doen; we willen dat wat we doen erg goed doen.’
 
Nieuwe locatie ondersteunt visie om cliënt centraal te stellen
Peter vervolgt: ‘Wat voor ons ook direct duidelijk was, is dat we het centraal stellen van onze cliënten ook wilden laten terugkomen in het interieurontwerp. De centrale plek in het nieuwe gebouw wordt dan ook het ‘cliëntplaza’ waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten en waar we met hen in overleg treden. Ook als ze onderweg zijn voor hun werk en behoefte hebben aan een plek om te werken kunnen ze gebruikmaken van onze infrastructuur en faciliteiten voor hun business. En natuurlijk schenken we daarbij een prima kopje koffie. Het concept gaat uit van de ‘community-gedachte’, het zijn dus niet alleen maar werkplekken en vergaderzalen. We willen vooral verwelkomen. Vanuit dat centrale punt willen we transparant laten zien wie we zijn en wat we doen. Er is boven het cliëntplaza dan ook een heel ruim en licht atrium waar de werkplekken omheen zijn gesitueerd. Transparantie vraagt natuurlijk wel om een goede balans met discretie. Vanzelfsprekend zijn bepaalde elementen afgesloten zodat er voldoende privacy is tijdens een belangrijk overleg of tijdens onderhandelingen.’
 
Nieuwe ontwikkelcurve vanuit bestaande waarden
Lexence verlaat dus binnenkort het gebouw aan de Peter van Anrooystraat. Toch hebben ze geen enkele reden om af te geven op dit gebouw. Peter: ‘Elke huisvesting hoort bij een bepaalde ontwikkelfase en wij hebben veel plezier van dit gebouw gehad. In de opbouwfase heeft het voor ons gedaan wat we ervan verwachtten. Nu zijn we er op alle dimensies uitgegroeid, zowel in de grootte als in de breedte. No-nonsens moet je dan ook niet verwarren met een gebrek aan kwaliteit. We zijn resultaatgericht en gedreven en je moet ook het jonge talent niet vergeten. Voor ons is het nu een goed moment om te vertrekken. Het past bij een nieuwe ontwikkelcurve terwijl we toch trouw blijven aan onze eigen waarden en nog steeds excellente dienstverlening zullen blijven leveren tegen een goede prijs.’
 
Lexence verwacht het nieuwe pand begin 2016 te kunnen betrekken. Tot die tijd wordt u op de hoogte gehouden via onder meer onze nieuwsbrief. En natuurlijk heffen we te zijner tijd graag het glas met u op ons nieuwe onderkomen!
 
Meer informatie? Klik hier voor de contactgegevens van Maaike Lausberg, woordvoerder van Lexence.