Een goed sociaal plan smeden

10 september 2011
 
De regels bij het opstellen van een sociaal plan
 
Soms moet een bestuurder lastige keuzes maken om het voortbestaan van de organisatie te waarborgen. Als een reorganisatie onvermijdelijk is, heeft dat meestal ook gevolgen voor het personeel. Vaak overlegt een bestuurder met de vakorganisaties over een sociaal plan. Het is dan van belang dat u vanuit uw ondernemingsraad meedenkt met de bestuurder en controleert of hij alle wettelijke regels naleeft.
 
Het artikel van Mark Keuss & Floor Damen dat werd gepubliceerd in OR Rendement van september 2011 vindt u rechts op deze pagina.