Doing Business project 2015

18 december 2014
 
Voor het Doing Business project 2015 heeft Lexence op verzoek van The World Bank informatie aangeleverd omtrent de procedure tot het op naam krijgen van vastgoed in Nederland.
 
Het Doing Business project brengt regelgeving voor het bedrijfsleven in beeld, en de tenuitvoerlegging daarvan, in 189 economieën. Het Doing Business project begon in 2002 en richt zich op kleine tot middelgrote ondernemingen. Het meet de regelgeving die op dergelijke ondernemingen van toepassing zijn gedurende het bestaan van die ondernemingen. Door het verzamelen van data over de omstandigheden met betrekking tot regelgeving voor het bedrijfsleven van verschillende economieën gedurende de tijd, stimuleert Doing Business landen te concurreren naar efficiëntere regelgeving, biedt het "benchmarks" voor hervormingen en is het een bron voor geïnteresseerden in het ondernemingsklimaat in de deelnemende landen.