Directeur-enig aandeelhouder aansprakelijk bij verkoop aandelen aan B.V. opkoper

24 september 2012
 
Bestuurders van een B.V. zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Alleen als zij hun bestuurstaak onbehoorlijk vervullen, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld, indien hen persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit kan het geval zijn als zij namens de B.V. verplichtingen aangaan, waarvan zij weten of hadden moeten weten dat de B.V. deze niet kan nakomen.
 
Recent is er door een aantal rechtbanken vonnis gewezen in gevallen waarbij een directeur-enig aandeelhouder aansprakelijk was gesteld, nadat hij zijn aandelen voor een symbolisch bedrag had verkocht aan een B.V. opkoper. Deze B.V. opkopers hadden na de aandelenoverdracht crediteuren onbetaald gelaten en de gekochte B.V.’s failliet laten gaan. Er werd geoordeeld dat een directeur-enig aandeelhouder die aan een dergelijke B.V. opkoper haar onderneming verkoopt, onder omstandigheden dermate onzorgvuldig kan handelen dat hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt dat kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.
 
Het gehele artikel over deze aansprakelijkheid vindt u in de bijlage. Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met Arnout Schennink, advocaat procesrecht.