Belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

16 april 2015
 
​In de Lexflash van november 2014 informeerden wij u over de drie belangrijkste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015. In dit artikel bespreken wij de vier belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2015. Voor een overzicht van alle wijzigingen en praktische tools verwijzen wij u naar onze website www.wwzproof.nl.
 
Ketenregeling
Na 1 juli 2015 is het nog slechts mogelijk om maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een maximale contractsduur van 24 maanden af te sluiten. Daarnaast wordt de keten pas na een onderbreking van zes maanden doorbroken. De nieuwe ketenregeling is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die ingaan op of na 1 juli 2015. Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten, tellen enkel mee bij de berekening van de nieuwe ketenregeling indien na 1 juli 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Lees meer …
 
 
Ontslagroute
Per ontslaggrond, die limitatief zijn opgenomen in het nieuwe artikel 7:669 lid 3 BW, is bepaald of het UWV of de kantonrechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Zo mag uitsluitend het UWV oordelen over ontslagaanvragen op grond van een bedrijfseconomische reden of bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter is bevoegd om kennis te nemen van alle overige geschillen. Het nieuwe ontslagrecht is van toepassing op alle ontslagvragen en ontbindingsverzoeken die op of na 1 juli 2015 worden ingediend. Lees verder…
 
Bedenktermijn
Indien de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst wordt beëindigd, kan de werknemer zijn schriftelijke instemming met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst binnen twee weken schriftelijk herroepen. Indien de werkgever in de beëindigingsovereenkomst niet op deze mogelijkheid heeft gewezen, bedraagt de bedenktermijn zelfs drie weken. Hoewel nog onduidelijk, gaan wij ervan uit dat de bedenktermijn van toepassing is op vaststellingsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 worden gesloten. Lees verder…
 
Transitievergoeding
Na invoering van de WWZ vervalt de kantonrechtersformule. Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest in beginsel recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd. Het recht op de transitievergoeding bestaat ongeacht de ontslagroute. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en eenvoudig te berekenen met een van onze tools. Lees verder…