De voorrangsaantekening nader beschouwd

6 juni 2006
 
Jan Hockx geeft een reactie op "enkele opmerkingen over de Vormerkung (art. 7:2)" van Mr. J.J. Damming in WPNR (2006) 6650.

 

Dammingh besteedt aandacht aan van belang zijnde aspecten ten aanzien van de inschrijving van de koop in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.