De tevredenheidsverklaring prestaties uit het verleden garanties voor de toekomst

31 mei 2012
 

​Bij een aanbesteding dient een inschrijver te voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde geschiktheidseisen om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht. Die eisen kunnen enerzijds betrekking hebben op de financiële en economische draagkracht van de inschrijver en anderzijds op diens technische en/of beroepsbekwaamheid. Met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid geldt dat aanbestedende diensten vrijwel altijd een tevredenheidsverklaring verlangen van de referentiewerken die door de inschrijver worden ingediend.

In dit artikel in Cobouw, 31-05-2012, behandelt Marc Houweling 'De tevredenheidsverklaring: prestaties uit het verleden, garanties voor de toekomst'.