De rol van de makelaar bij de totstandkoming van huurovereenkomsten

7 november 2013
 
De makelaar speelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten een belangrijke rol. Het is de persoon die partijen bijeenbrengt en die de onderhandelingen voert om zo het sluiten van een huurovereenkomst voor te bereiden. Dit artikel gaat in op de rol van de makelaar bij de totstandkoming van huurovereenkomsten in opdracht van de verhuurder. Hoever reiken de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de makelaar en in hoeverre kan hij aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die hij bij bemiddelingsactiviteiten maakt? Daarnaast worden in dit artikel van Karianne Baumann in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, enkele aandachtspunten bij het inschakelen van een makelaar door de verhuurder besproken.