De praktische implicaties van de Richtlijn AIFMD voor vastgoedfondsen

2 februari 2012
 

Begin juni 2011 is een Europese richtlijn (AIFMD) aangenomen die voorziet in regulering van en toezicht op alternatieve beleggingsinstellingen. Hieronder vallen ook vastgoedfondsen. Een groot aantal vastgoedfondsen zal als gevolg van de invoering van de AIFMD vergunningplichtig worden. Daanaast zal er een groot aantal (doorlopende) verplichtingen worden geïntroduceerd voor vastgoedfondsen. Ter implementatie van deze richtlijn heeft de Nederlandse wetgever een voorontwerp voor een wetsvoorstel opgesteld.

 

In het hierbij gevoegde artikel wordt specifiek ingegaan op de consequenties van de AIFMD en het Nederlandse implementatiewetsvoorstel voor vastgoedfondsen.