De positie van het vorderingsrecht in het Burgerlijk Wetboek

3 mei 2013
 

Is ons vermogensrecht nog wel bestand tegen de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden of is het zinvol om het Burgerlijk Wetboek uit te breiden met specifieke bepalingen die gericht zijn op vorderingsrechten?

Over deze vraag gaat het artikel van prof. mr. R.M. Wibier in het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.