De positie van de vastgoedeigenaar bij concurrerende ontwikkelingen; het hobbelpad naar de bestuursrechter

3 juli 2013
 
In het huidige economische klimaat worden veel vastgoedeigenaren geconfronteerd met het vertrek van hun huurder(s). Er is zowel bij kantoorruimte als bij winkelruimte sprake van een toenemende leegstand. De praktijk laat zien dat eigenaren van bestaand vastgoed naar de bestuursrechter stappen om te proberen ontwikkelingen waarbij nieuwe kantoor- of winkelruimte wordt toegevoegd, tegen te houden.
Het commercieel belang van een vastgoedeigenaar bij het voorkomen van concurrerende kantoor- of winkelontwikkelingen is duidelijk. Maar ligt hiermee de weg naar de bestuursrechter open? Dat blijkt nog niet
zo eenvoudig. In dit artikel wordt aan de hand van enkele recente uitspraken en ontwikkelingen bezien wat de positie van de rechtzoekende eigenaar/verhuurder is.