De ondergang van SNS Reaal

15 november 2013
 

De Ondernemingskamer heeft in het kader van de waardebepaling van de onteigende SNS-effecten opdracht gegeven aan de nog te benoemen onderzoekers om vooral aan te knopen bij de beurskoers van die effecten. Die benadering is onjuist. Wanneer het prudentiële toezicht op en de minimumkapitaaleisen voor banken serieus worden genomen, komt aan de beurskoers nauwelijks relevantie toe bij de berekening van de door de staat te betalen vergoedingen. In plaats daarvan moet in eerste instantie worden beoordeeld (i) of SNS REAAL zonder ingrijpen failliet was gegaan; en (ii) wat de beleggers bij liquidatie van SNS REAAL zouden hebben ontvangen.

 

Reinout Wibier gaat in dit artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Insolventierecht, verder in op deze kwestie (zie bijlage).